Pesda Roc (Bach) 2012 –  Penwythnos Pasg, 4 -8 Ebrill
Neuadd Ogwen, Bethesda.
Mae’n bleser cyhoeddi bod g?yl fach yn dychwelyd i Ddyffryn Ogwen, sef Pesda Roc Bach 2012. Bydd amrywiaeth helaeth o gerddoriaeth a digwyddiadau ar y nosweithiau hyn a rhywbeth at ddant pawb. Ar ddechrau’r ?yl bydd dangosiad arbennig o’r ffilm Separado! Yn y ffilm bydd Gruff Rhys (Super Furry Animals) yn ein tywys ar wibdaith ar draws sawl cyfandir i ddarganfod ewythr colledig ym Mhatagonia- y gitarydd mewn poncho, Rene Griffiths. Mae’r Guardian yn disgrifio’r ffilm fel, ‘Eccentrically charming documentary’. Bydd Rene Griffiths, seren y ffilm yn perfformio ar y noson yn Neuadd Ogwen. Ymysg y rhai sy’n perfformio mae 9bach, band gwerin lleol sydd newydd ddod nôl o fod ar daith yn Awstralia. Dywedodd Martin o 9bach, “Rwy’n edrych ymlaen at weld Separado gan fy mod wedi clywed gymaint amdano ond heb ei weld. Hefyd bydd Georgia Ruth yn chwarae gyda Cowbois Rhos Botwnnog yn werth ei gweld. Mae cael Heather Jones yn canu gyda ni yn anrhydedd mawr. Mae’n adeg cyffrous iawn i ni gan y byddwn yn perfformio rhai caneuon newydd o’n hail albwm am y tro cyntaf”. Heather Jones yw cantores werin amlycaf Cymru ers ei llwyddiannau cyntaf yn y ‘60au. Mae hi’n parhau i fod yn flaengar yn y sîn cerddoriaeth werin Cymraeg a Saesneg.

Bydd Cowbois yn rhyddhau eu halbwm newydd, ‘Draw Dros y Mynydd’ yn y misoedd nesaf a byddant yn chwarae fel band Georgia Ruth yn ogystal â’u set eu hunain. Mae hi wedi rhyddhau ei EP cyntaf yn ddiweddar, ‘In Luna.’ Mae Mr Huw hefyd yn rhyddhau EP newydd, ‘Yr Afiechydon’, a fydd ar werth ar y noson. Bydd noson hefyd yng nghwmni Elin Fflur, mae perfformiadau angerddol a llais y gantores o Fôn wedi syfrdanu cynulleidfaoedd led-led Cymru a thu hwnt. Meddai Dilwyn Llwyd, un o drefnwyr yr ?yl, “Mae’r ?yl hon yn estyniad naturiol o’r nosweithiau bach clyd sydd wedi bod yn digwydd yn fisol yn Pesda. Cerddoriaeth yw canolbwynt y nosweithiau.” Mae’r tocynnau ar gyfer yr holl nosweithiau hyn ar gael yn awr o Siop Kath, Pesda ac o www.sadwrn.com. Fe fydd bar a bwyd ar gael yn Neuadd Ogwen ac mae croeso cynnes i bawb. Mae pob noson yn cychwyn am 7 ac mae tocynnau yn £5 o flaen llaw neu £7 ar y drws.

Dyma’r prif ddigwyddiadau:

Dydd Mercher 4 Ebrill 9.30am Am ddim
CWRS TECHNOLEG CERDD yn cychwyn yn Neuadd Ogwen.
8 diwrnod llawn dan arweiniad Aled Huws (Cowbois Rhos)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â dilwynllwyd@hotmail.com

Nos Iau, 5 Ebrill
Dangos Ffilm SEPARADO!
Perfformiad arbennig gan seren y ffilm RENE GRIFFITHS.

Nos Wener, 6 Ebrill
COWBOIS RHOS BOTWNNOG
GEORGIA RUTH+MR HUW+ Dj

Nos Sadwrn,, 7 Ebrill
9BACH
HEATHER JONES+ Dj

Nos Sul, 8 Ebrill
ELIN FFLUR
CASI WYN+Dj